Zonhoven is belevingsplek rijker dankzij ontharde autoweg

De ontharding heeft voordelen voor de natuur en verhoogt de beleving bij recreanten.
©Vlaamse Landmaatschappij
De ontharding heeft voordelen voor de natuur en verhoogt de beleving bij recreanten.
©Vlaamse Landmaatschappij

Het landinrichtingsplan ‘Kiewit-Zonhoven’ gaf nieuw leven aan de Kauwbosstraat-Boekrakelaan (Zonhoven-Genk). Een heuse metamorfose die leidde tot een mooie trage verbinding met aangename ontmoetingsplekken. Niet alleen voor de recreant en buurtbewoner is deze realisatie een enorme meerwaarde. In de eerste plaats heeft de natuur baat bij de uitgevoerde maatregelen. De inhuldiging van een nieuw kunstwerk is de spreekwoordelijke kers op de taart.

Van autoweg naar belevingspad

De Kauwbosstraat-Boekrakelaan was tot voor enkele jaren een verharde autoweg. Alleen reden auto’s er aan een te hoge snelheid en diende de weg meer voor sluipverkeer. Ook heerste er een sluikstortproblematiek. In samenwerking met enkele partners, sloot de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) de weg in 2020 af voor autoverkeer. Ontharding volgde binnen het project ‘Proeftuin Ontharding Weg Weg’. Meer informatie hierover leest u in het persbericht van augustus 2021.

Binnen het landinrichtingsplan ‘Openruimtegebied Kiewit-Zonhoven’ richtte de VLM vervolgens de Kauwbosstraat-Boekrakelaan in als veilige, trage verbinding voor wandelaars en fietsers. We zorgden voor enkele rustpunten en ontmoetingsplekken om mensen in de buurt rond de Elstreken samen te brengen. Tussen de akkers en de velden legden we een buurtpark met picknickbank aan om te genieten van het ‘Zonhovense platteland’. Een nieuw belevingspad laat nu groot en klein, mobiel en anders mobiel meegenieten van dit kwaliteitsvol stukje open ruimte.

Natuur, landbouw, cultuur en zachte reactie komen samen in het inrichtingsproject ​
©Vlaamse Landmaatschappij
Natuur, landbouw, cultuur en zachte reactie komen samen in het inrichtingsproject ​
©Vlaamse Landmaatschappij

Opmerkelijk zijn de omgekeerde bomen die dit belevingspad van twee kilometer kenmerken. De bomen moesten in een ander natuurproject verdwijnen en krijgen op de Kauwbosstraat een nieuw 'omgekeerd' leven.

 

Kunst in het landschap

Eind februari werkte een kunstenaar het nieuwe ‘landmark’ in het landschap af, een creatie in samenwerking met ‘De Nieuwe Opdrachtgevers’. Deze vzw werkt altijd met een lokale opdrachtgeversgroep voor de realisatie van kunstwerken. Naast de gemeente, de provincie en de VLM zetelden ook een aantal omwonenden en lokale betrokkenen in de begeleidingsgroep. Er werd gezocht bij lokale en internationale kunstenaars naar kandidaten om een werk te maken. Om verschillende redenen kwamen ze uiteindelijk uit bij kunstenaar Serban Ionescu, een Roemeense artiest die tentoonstelt in New York en Brussel. Het kunstwerk verwijst op verschillende manieren naar de plek Daalheide en bevat historische elementen. Zo zit er ijzeroer in het kunstwerk verwerkt, een erts dat aanwezig is in Daalheide en dus kenmerkend voor de omgeving. De opvallend blauwe kleur van het werk verwijst naar het water van De Wijers. Daalheide ligt immers midden in de vele vijvers die De Wijers rijk is. Bovendien kan je met de rolstoel onder het kunstwerk ​ dat op die manier perfect past in de nieuwe belevingsroute.

Meerwaarde voor natuur

De VLM legde ook een nieuwe poel met vlonderterras aan. Zo krijgt onder meer de knoflookpad alle kansen om te overleven. Tijdens de onthardingswerken op de Kauwbosstraat stockeerde de VLM tijdelijk geel zand langs het fietspad. Dit voedselarm zand of ‘Bolderiaan’ is uiterst geschikt voor de buffering en uitbreiding van de unieke bermnatuur langs de Kauwbosstraat. Bedreigde amfibiesoorten zoals de boomkikker en knoflookpad hebben deze unieke natuur nodig om zich beter te verplaatsen tussen de omliggende natuurgebieden. Afgelopen zomer kregen de overgebleven hopen gele zand bezoek van de oeverzwaluw. Voor deze kleinste zwaluw zijn de pas vergraven steile wanden van de zandhopen een ideale (tijdelijke) broedplaats.
Ondertussen zorgden regen en wind voor een afzakking van de steilwanden. Kruiden groeien er. Daardoor vinden oeverzwaluwen hier geen geschikte nestplaats meer in de toekomst. De gemeente richt de tijdelijke stockageplek nu in als pluktuin.

 

Wat staat er nog op de planning?

Het landinrichtingsproject Kiewit-Zonhoven draait nog op volle toeren. We realiseren dit voorjaar nog een fiets- en wandelverbinding tussen de twee campussen van de zorginstelling Ter Heide in Zonhoven en Genk. Zo verplaatsen bewoners en bezoekers van de instelling zich op aangename, snelle en veilige manier van de ene naar de ander campus.

De bewoners van de zorginstelling Ter Heide kunnen nu al in veilige omstandigheden genieten van een fietsrit op de weg. In de toekomst zal dit ook kunnen tussen de campus van Zonhoven en Genk.
© Vlaamse Landmaatschappij
De bewoners van de zorginstelling Ter Heide kunnen nu al in veilige omstandigheden genieten van een fietsrit op de weg. In de toekomst zal dit ook kunnen tussen de campus van Zonhoven en Genk.
© Vlaamse Landmaatschappij

Op langere termijn werkt de VLM aan een herverkaveling voor de landbouw in het gebied Kiewit-Zonhoven. ​
In samenwerking met de provincie Limburg komt er een natuurlijke overstromingszone langs de Slangbeek en leggen we trage wegen aan tussen Kiewit en de zone Elstreken/Kauwbos.

”Enkele jaren geleden werd dit landbouwgebied doormidden gesneden door een kaarsrechte autoweg waar vaak snel gereden werd. Vandaag is het gebied een oase van rust waar men veilig kan wandelen en fietsen in een aantrekkelijk open en natuurlijk landschap met water, belevingselementen en rustplekken, toegankelijk voor iedereen. Bovendien is het gebied nu een uitgelezen plek voor een aantal bedreigde dier- en plantensoorten om zich voort te planten of te verplaatsen. Op dat elan werken we de komende jaren verder” zo zegt projectmanager Karel Stevens van de Vlaamse Landmaatschappij.


Meer informatie over het landinrichtingsproject lees je op de projectpagina.

Karel Stevens

Projectmanager De Wijers, Vlaamse Landmaatschappij

 

 

 

 

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact